Ιππασία

Ιππασία

Με μια ιστορία που συνδέεται με τις απαρχές της ανθρώπινης παρουσίας...

…η ιππασία συνδυάζει μοναδικά την περιπέτεια με τη θεμελιώδη αξία του οικοτουρισμού, τον απόλυτο σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον. Σε αντίθεση με άλλα αθλήματα περιπέτειας, η ιππασία δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά από την αρχαιότητα, σε σχέση με τη στενή σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ ανθρώπου και αλόγου.

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, το Πήλιο ήταν η πατρίδα των μυθικών Κενταύρων, πλασμάτων που απεικονίζονται ως μισοί άνθρωποι, μισοί άλογα.