Η παρούσα σφραγίδα (Imprint) επικαιροποιήθηκε στις Μάρτιος 3, 2023.

Ο ιδιοκτήτης του παρόντος ιστότοπου είναι:

Φωτιάδης Δημήτριος S.A.
Επαρ.Οδ. Πορταριάς-Μακρινίτσας, Πορταριά 370 11
Ελλάδα
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: rg.arretnoilip@ofni
Αριθμός τηλεφώνου: +306939542894
ΑΔΑ: ΦΠΑ: EL 999390471

Ο(οι) νόμιμος(-οί) εκπρόσωπος(-οί) του Φωτιάδης Δημήτριος S.A.:

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ

1. Γενικά

1.1 Είμαστε εγγεγραμμένοι στην Γ.Ε.ΜΗ με την άδεια χρήσης ή τον αριθμό μητρώου:

051201844000

1.2 Σύμφωνα με τον κανονισμό για την Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών στις Υποθέσεις Καταναλωτών (Κανονισμός ΗΕΔ):

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την ευκαιρία για τους καταναλωτές να υποβάλλουν καταγγελίες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL: ec.europa.eu/odr

Είμαστε πρόθυμοι ή υποχρεωμένοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον ενός συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.